Kategórie produktov
Menu

Tradičný výrobca a predajca krbov

Pred prvým zakúrením!!!

19 jan 2023 544
Pred prvým zakúrením!!!

Ako správe používať kachle / krbovú vložku?

Rozkurovanie

Otvoríme naplno všetky regulácie prívodu vzduchu do ohniska /pri niektorých kachliach či vložkách je len jedna regulačná páčka/. Ak je zabudovaná komínová klapka, prípadne klapka v dymovode, tiež ju otvoríme.

Na dno ohniska položíme 2 – 3 väčšie polená vyschnutého dreva, naň umiestnime podpalovač a kolmo cez ne opäť 2 – 3 polená. Vo väčšom ohnisku môžeme dať ešte jednu radu. Podpalovač zapálime.

Je veľmi dôležité kachle poriadne rozkúriť a docieliť tým vysokú teplotu v ohnisku aj v komíne. V prípade nižšieho komínového ťahu, inverzie alebo vychladnutého komína môžeme ponechať až cca 15 min. pootvorené prikladacie dvierka alebo dvierka popolníka – tak sa zvýšia ťahové podmienky a kachle sa lepšie rozhoria.

Niekedy sa môže stať, že dym m tendenciu kumulovať sa v ohnisku alebo dokonca prenikať do miestnosti. V tomto prípade je vhodné pred zakúrením zapáliť v otváracích komínových dvierkach pokrčený papier alebo podpalovač.

Spôsob kúrenia

Akonáhle sa drevo poriadne rozhorí, kutáčom ho rozhrnieme po celom dne, priložíme a uzavrieme spodné prisávanie. Ak existuje len jedna regulačná páčka, stiahneme ju do polovice.

Miestnosť vykúrime na požadovanú teplotu, počkáme kým sa po celom dne ohniska vytvorí vrstva cca 4 – 5 cm žeravých uhlíkov, priložíme do polovice až max. do 2/3 ohniska väčšie kusy dreva a začneme sťahovať sekundárny prívod vzduchu.

V kachliach sa musíme naučiť kúriť a odpozorovať optimálne nastavenie regulácie. To závisí od ťahových podmienok /vonkajších i v komíne/ a do kvality dreva. Uzatvorením sekundárneho prívodu vzduchu sa ohnisko uvedie do úsporného = stáložiarneho režimu. Zníži sa tým ťah a kachle pracujú pri rádovo 3-4 kW a temperujú min. 6hod.

Prikladanie

Pri poklese teploty v miestnosti alebo pri dohorení dreva otvoríme naplno sekundárny prívod vzduchu /prípadne komínovú klapku/, opatrne a pomaly otvoríme prikladacie dvierka, rozhrabneme popol so žeravými uhlíkmi a priložíme.

Pri „úspornom režime/ či kúrení mokrým drevom sa môže zadymiť predná sklokeramická doska. K samooplachu dôjde práve otvorením prívodu vzduchu, priložením suchého paliva a rozhorením tzv. „jasným“ plameňom. Potom pokračujeme – viď vyššie.

Vyberanie popola

Popol by sme mali v ohnisku ponechávať v min. cca 2cm vrstve / zvýšený akumulačný dobeh a prirodzený izolant/, prehrabávať kutáčom tak, aby vyhoreli i menšie kúsky paliva. Zvyšný /“cigaretový“/ popol po určitej dobe pomocou lopatky opatrne vyberieme alebo pri naplnení popolníka vysypeme.

V prípade, že kachle /vložka/ má rošt a popolník, vrstva popola nikdy nesmie dosahovať až k roštu – hrozí jeho prasknutie.

menu