Kategórie produktov
Menu

Tradičný výrobca a predajca krbov

Montáž komínov

Komín a komínový systém je veľmi dôležitou a nevyhnutnou súčasťou každého domu, chaty, budovy.

Komínový systém musí spĺňať prísne bezpečnostné kritériá európskych noriem.

Vo svojom obore pracujeme už dlho a vždy sa spoliehame na dodávateľov,ktorí vyrábajú kvalitné komínové systémy, vrátane príslušenstva.

Komínový systém

Komínový plášť je vonkajšia vrstva komína, ktorá má ochrannú funkciu.

Komínový prieduch je okrúhla dutina v komíne, ktorá slúži k odovzdávaniu plynných spalín do ovzdušia.

Dymovod je pevné pripojenie komína a výstupu spalín zo spotrebiča. Miesto zapojenia dymovodu do plášťa komína sa volá sopúch.

Vyberací otvor slúži k vyberaniu tuhých častí spalín a vymetací otvor k čisteniu prieduchov.

Hlava komína je ukončenie komína nad úrovňou strechy. Ak je potrebné predĺžiť výšku komína nad jeho hlavou, používame komínový nadstavec.

Murované komíny

Pri murovanom komíne zvolíme vhodný komínový systém podľa toho, aký spôsob vykurovania používate. Vieme vám odporučiť komínové systémy na plynové spotrebiče, na tuhé palivo pre klasické aj pre moderné spotrebiče.

Nerezové komíny

Nerezový komínový systém je moderný a doslova stavebnicový komínový systém pre odvod spalín. Jednotlivé komínové komponenty sa pri montáži do seba zasúvajú. Pri nerezových komínových systémoch sa stretávame s nenáročnou montážou, nízkou hmotnosťou, ľahkou manipuláciou aj v obmedzených priestoroch, vysokou variabilitou a priaznivou cenou. Napojenie tepelného spotrebiča na komín si nevyžaduje žiadne stavebné úpravy. Komíny sú po montáži ihneď schopné prevádzky. Nerezové dymovody sú vhodné pre každý druh paliva. Do nerezových dymovodov zapájame spotrebiče na plyn, tuhé palivo, ale aj spotrebiče na olej. Nerezový systém je použiteľný na podtlakovú i pretlakovú prevádzku.

Poskytujeme komplexne služby od obhliadky cez poradenstvo, cenovú kalkuláciu, návrh až po finálnu realizáciu. Od malých komínov na rodinných domoch či chatách až po priemyselné komíny.

Ďalej ponúkame: Frézovanie a vložkovanie komínov, rekonštrukcia komínov.

menu