Kategórie produktov
Menu

Tradičný výrobca a predajca krbov

Komínový systém ZOP UNI PREMIUM

21 nov 2023 315
Komínový systém ZOP UNI PREMIUM

Je určený pre kotly s otvorenou spaľovacou komorou na tuhé, kvapalné a plynné palivá, kde teplota spaľovania nepresahuje T600 (600°C). Systém používa nové vonkajšie plášte a keramické vložky, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky platných európskych noriem. ZOP UNI PREMIUM je dvojvrstvový komínový systém pozostávajúci z keramického jadra a vonkajšieho plášťa (PK alebo PKW dutá tehla), ktorý pracuje pod podtlakom. Môže sa prevádzkovať v suchom režime (bez kondenzácie) alebo v mokrom režime (s kondenzáciou).

 • možnosť napojenia všetkých typov kotlov na pevné palivá (uhlie, drevo, ekopalivo, brikety), tekuté palivá (vykurovací olej, nafta) a plynné palivá (zemný plyn, propán-bután)
 • zmena druhu paliva nevyžaduje dodatočné úpravy komína
 • odolnosť voči požiaru sadzí G(20)
 • požiarna bezpečnosť vďaka vynikajúcej triede požiarnej odolnosti (vonkajšia voči vonkajšej) LA90 (EI-90)
 • vhodný pre všetky druhy kotlov s otvorenou spaľovacou komorou, vrátane nízkoteplotných kotlov s teplotou výstupu spalín nad 40°C
 • bezpečné odvádzanie skvapalnených, agresívnych zbytkov, po spaľovaní
 • najvyššia trieda difúzie vodných pár pri komínových vložkách (paropriepustnosť) WA 3
 • hladké steny keramických vložiek minimalizujú trenie pri prúdení spalín a zaručujú dobrý ťah
 • jednoduché čistenie a odolnosť voči mechanickému namáhaniu
 • jednoduchá a rýchla montáž vďaka použitiu moderných, ľahkých keramických tvárnic, tenkovrstvovej lepiacej malty a vylúčeniu izolácie z minerálnej vlny
 • nízka hmotnosť, vysoká pevnosť, vysoký tepelný odpor a univerzálnosť použitia vonkajšieho komínového plášťa
menu