Kategórie produktov
Menu

Tradičný výrobca a predajca krbov

Hľadáte kachle do vášho domu, bytu alebo chatu??

27 jún 2024 103
Hľadáte kachle do vášho domu, bytu alebo chatu??

Cena fosílnych palív sa bude v priebehu rokov pravdepodobne už len zvyšovaž a zároveň sa tento zdroj energie môže časom aj vyčerpať. Preto je pravý čas zaujímať sa o alternatívne zdroje vykurovania. Jedným z nich sú napríklad kozubové kachle.

Ponuka kozubových kachlí je v súčasnosti naozaj veľká, ale pozor, rovnako veľký je aj dopyt po nich. Popri moderných sú v ponuke aj klasické modely. Ich montáž je v podstate porovnateľná.
Vykurovací výkon by mal byť prispôsobený veľkosti vykurovaného priestoru. Tu platí základné pravidlo, ktoré hovorí, že na 10m² pripadá 1kW pri bežnej výške strechy.Ak by sme to chceli vyjadriť v kubických metroch, potom na 200m³ priestoru stačí 5kW, pri viacerých izbách by to malo byť 6 až 7kW, pri 300m³ je potrebných 8kW a pri priestore s veľkosťou od 400m³ treba výkon až do 10kW. 

Pri výbere dávajte pozor aj na to, či je okrem štiepaného dreva možné použiť na kúrenie napríklad brikety alebo pelety. Potrebné informácie by mali byť uvedené na kachliach alebo v technickom liste

VSTAVANÝ KOZUB
Vykurovací výkon: od 2 do 10kW
Drup tepla: sálavé teplo
Palivo: drevo, uhlie alebo hnedouhoľné brikety
Princíp vykurovania: teplo z priestoru ohniska sa akumuluje do celého tela kozuba, kde sa ukladá. Po 2 až 3 hodinách dosiahne plný vykurovací výkon a počas ďalších hodín odovzdáva teplo do priestoru.
Vlastnosti: dobrá schopnosť akumulovať teplo; pomalé rovnomerné odovzdávanie tepla až 8h po zohriatí; úsporná spotreba paliva; vykuruje len jednu miestnosť

TEPLOVZDUŠNÁ KACHĽOVÁ PEC
Vykurovací výkon: od 6 do 15kW
Druh tepla: približne 70% konvekčné a 30% sálavé teplo
Palivo: drevo, čierne alebo hnedé uhlie, vykurovací olej, zemný plyn
Princíp vykurovania: cez otvory v spodnej časti pece sa nasáva vzduchu, ktorý vo vnútri ohrieva a cez otvory v hornej časti odvádza do priestoru. Je možné integrovať zásobník na vodu a používať pec na jej ohrev.
Vlastnosti: rýchlo, regulovateľné odovzdávanie tepla; možné vykurovanie ved+ajsích miestností; dobrý vykurovací výkon, vysoká účinnosť; veľký výber paliva; trochu jednoduchšia montáž ako vstavaný kozub

KACHĽOVÁ PEC S VÝMENNÍKOM
Vykurovací výkon: od 5 do 15kW
Druh tepla: konvekčné a sálavé teplo
Palivo: drevo, uhlie alebo hnedouhoľné brikety
Princíp vykurovania: je podobný ako pri teplovzdušnej kachľovej peci. Chladný vzduch z miestnosti sa cez prívodné otvory privádza na blok výmenníka tepla a cez vzduchové mriežky odvádza do miestnosti. V závislosti od akumulačnej schopnosti opláštenia viac či menej v podobe konvekčného alebo sálavého tepla.
Vlastnosti: možnosť svojpomocného zapojenia; dobrý vykurovací výkon; rýchle, regulovateľné odovzdávanie tepla; bezproblémové zabudovanie do vykurovacieho systému; možné vykurovanie vedľajších miestností 

KRBOVÉ KACHLE
Vykurovací výkon: od 5 do 10kW
Druh tepla: prevažne konvekčné teplo
Palivo: pevné palivá, napr. drevo, hnedouhoľné brikety, ako aj tekuté vykurovacie palivá ako vykurovací olej
Princíp vykurovania: vzduch z miestnosti sa nasáva cez regulátor a cez kanál do priestoru ohniska, kde sa zohrieva. Horúci spaľovací vzduch vznieti horľavý plyn, ktorý vychádza z paliva. Teplý vzduch sa dostáva potom cez otvory do priestoru.
Vlastnosti: je molžné svojpomocné zapojenie; rýchle, regulovateľné odovzdávanie teplého vzduchu; dobrý vykurovací výkon; zmožňuje ohrev vody; cenovo výhodné; rýchla montáž/demontáž

KACHLE NA PELETY
Vykurovací výkon: od 2 do 13kW
Druh tepla: prevažne konvekčné teplo
Palivo: lisované pelety z prárodných zvyškov dreva
Princíp vykurovania: pelety s veľkosťou približne 3cm sa privádzajú zo zásobníka automaticky do spaľovacej komory. Tu sa spaľujú kontrolovaným procesom, avšak bez aktívne viditeľného plameňa.
Vlastnosti: je možné svojpomocné zapojenie; umožňujú automatické plnenie; vysoká energetická efektivita a vykurovací výkon; rýchle, regulovateľné odovzdávanie tepla; umožňujú ohrev vody; väčšinou rýchla montáž/demontáž 

menu